Účast na zahraničních veletrzích a výstavách společnosti ANAj czech, a.s.

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.01.02.01/04/23_017/0001674
Částka: 583 039,33 Kč
Doba realizace projektu: 27. června 2023 až 15. prosince 2025

Popis projektu:
Účast na veletrzích v Německu a to AMB Stuttgart v září 2024 a EMO Hannover v říjnu 2025 za účelem využití nových obchodních příležitostí v zahraniří. Jedná se o veletrhy světové útrovně v oblasti strojírenství a průmyslu. Zaměříme se na prezentaci našich výrobků a služeb s možnost rozšíření spolupráce v zahraničí.

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu zvýšíme povědomí o značce a firmě ANAJ Czech, a.s. a navážeme nové obchodní kontakty s důrazem na rozvoj zahraničních aktivit a exportů vysoce kvalitních nástrojů. Očekáváme nárust obrau se zahraničními firmami.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.