Renovacie nástrojov

Všetky informácie potrebné pre zaručenie správneho výbrusu a kvality ostrenia sa prenášajú na tzv. ostriaci výkres. Ten je viazaný s nástrojom cez ostriaci kód a obsahuje podrobné údaje o požadovaných rozmeroch a geometriách. Na základe údajov ostriaceho výkresu sa následne vytvárajú CNC a meracie programy, ktoré sú taktiež viazané cez ostriaci kód.

 

 

Prvým krokom procesu ostrenia špeciálov je správna identifikácia nástroja jedinečným ostriacim kódom. Ten obsahuje kód zákazníka a jedinečný identifikátor nástroja. Následným vypálením tohto značenia na nástroj laserovou popisovačkou sa minimalizujú chyby vo všetkých následných krokoch procesu ostrenia.

 

 

Pre ostrenie využívame brúsky renomovaných firiem SAACKE, Deckel a ANCA. Pravidelnou údržbou a obnovou strojového parku spolu so skúsenou obsluhou zaručujeme zákazníkom požadovanú presnosť a kvalitu výbrusu.

 

 

V spolupráci s externými dodávateľmi aplikujeme na nástroje veľmi kvalitné PVD povlaky. To prináša vyššiu životnosť, zväčšenie rýchlosti a výslednej kvality obrábania.

 

 

Medzioperačná a výstupná kontrola je vykonávaná na špičkových meracích zariadeniach od spoločnosti Walter a Zoller. Každé meranie je zaznamenané a všetky údaje sú archivované. Výstupná kontrola je vykonávaná so zhodou na zákaznícky výkres a je deklarovaná protokolom o zhode.