OP Integrovaná infraštruktúra

 

 

                                                                           

 
                                 Výzva na predkladanie ponúk                                Výzva Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

 

 

 

                                                                                                                  

Výzva Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria                Výzva Príloha č. 3: Návrh KZ                Výzva Príloha č. 4: Zoznam dodávok tovaru

 

 

 

                                                                                                                         

                                         Záznam z prieskumu trhu                                                             Info o projekte