OP Integrovaná infraštruktúra

 

                                                                           

 
                                    Výzva na predkladanie ponúk                                Výzva Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

          

 

                                                                                                                 

Výzva Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria                Výzva Príloha č. 3: Návrh KZ                Výzva Príloha č. 4: Zoznam dodávok tovaru

 

 

 

                                                                          

 
                                     Záznam z prieskumu trhu