OBSTARANIE LC1: 2kusy brúsiaci CNC stroj s robotickou alebo automatickou výmenou nástroja

 

  Názov Formát Odkaz
  Kúpna zmluva na LC1 s Prílohou č. 1 .pdf  Tu 
  Príloha č. 2 ku Kúpnej zmluve na LC1 .pdf Tu
  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na LC1 .pdf Tu